Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego gminy Główczyce z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2017 roku

Drukuj

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Wojta Gminy Glówczyce o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego gminy Główczyce z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2017 roku

Zarządzenie nr 39/2017

Zapraszamy do udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo