KONKURS „PIĘKNA WIEŚ” 2018

Drukuj

Piekna wies 2018

KONKURS „PIĘKNA WIEŚ” 2018

Informujemy, że rozpoczęła się III edycja Gminnego konkursu pn. „PIĘKNA WIEŚ” w 2018 roku.

W dniu 25 maja 2018 r. Zarządzeniem nr 44/2018 Wójt Gminy Główczyce zatwierdził Regulamin III Gminnego konkursu „Piękna Wieś” w 2018 roku.

Zgodnie z regulaminem konkurs jest organizowany w 2 kategoriach:
- wieś,

- prywatna posesja mieszkalna.

O przystąpieniu „Wsi” do konkursu decyduje sołtys, który składa stosowną, podpisaną,  deklarację
(zał. Nr 1 do w/w regulaminu).

Warunkiem przystąpienia mieszkańca do konkursu, w kategorii „prywatna posesja mieszkalna”, jest złożenie deklaracji u sołtysa wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do w/w regulaminu. Deklaracje dostępne są u sołtysów poszczególnych wsi oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Główczyce www.glowczyce.pl.

Termin przyjmowania przez sołtysów deklaracji upływa 18 czerwca 2018 roku.  

W konkursie nie mogą brać udziału laureaci I miejsc zdobytych w 2017 roku.

Sołtysi składają deklaracje do konkursu „Piękna Wieś” 2018 do dnia 20 czerwca 2018 roku w Urzędzie Gminy w Główczycach.

W terminie do dnia 7 lipca 2018 roku Komisja konkursowa powołana odrębnym Zarządzeniem Wójta Gminy Główczyce dokona oceny zgłoszonych posesji oraz wsi.

Pliki do pobrania

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo