Działalność gospodarcza z dotacją

Drukuj

Osoby zastanawiające się nad założeniem działaności gospodarczej zapraszamy do zapoznania się z informacją w linku: dotacja na działalność

Z pomysłem na biznes można włączyć się w projekt dofinansowany ze środków unijnych, w ramach którego oprócz wsparcia finansowego oferowana jest pomoc merytoryczna.

W razie problemów z otwarciem pliku, informacja również poniżej:

Zapraszamy osoby poszukujące wsparcia przy rozpoczęciu działalności gospodarczej do udziału w projekcie pn. „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES”.

Projekt pn. „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES” jest współfinansowany z Unii Europejskiej
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa, realizowany jest w partnerstwie z Gminą Dębnica Kaszubska, JMM Mariusz Lewandowski oraz Pegaz Group Sp. z o.o.

Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia, które mieszkają na terenie gmin: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce lub Potęgowo, ukończyły 30 rok życia, mają zamiar prowadzić jednoosobową firmę i nie prowadziły własnego biznesu w ciągu ostatniego roku. Uczestnicy projektu mogą ubiegać się aż o 23 000 zł jednorazowej dotacji oraz miesięczne wsparcie doradcze i pieniężne w wysokości do 1600 zł przez okres 6 miesięcy
z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy w wysokości do 1500 zł, a także skorzystać ze wsparcia szkoleniowego i doradczego.
Uczestnikiem projektu może zostać wyłącznie osoba:
• zamieszkująca na terenie gmin: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce oraz Potęgowo
• w wieku powyżej 30 roku życia
• pozostająca bez pracy
W szczególności:
• osoby w wieku 50 lat i więcej
• kobiety
• osoby z niepełnosprawnościami
• osoby długotrwale bezrobotne
• osoby o niskich kwalifikacjach

Wsparcie oferowane w ramach projektu:
• udzielanie środków finansowych na pokrycie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej (jednorazowa dotacja inwestycyjna w wysokości max. 23 000 zł)
• udzielanie finansowego wsparcia pomostowego w początkowym okresie działalności (środki finansowe wypłacane w wysokości 1600 zł przez okres 6 miesięcy
z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy w wysokości 1500 zł są to środki przeznaczone wyłącznie na opłaty obowiązkowe (m.in. składki ZUS, czynsz, media) oraz pozostałe (m.in. usługi księgowe, pocztowe, prawne, promocyjne i inne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w danej branży)
• profesjonalne wsparcie szkoleniowo-doradcze (m.in. podstawy przedsiębiorczości, podstawy rachunkowości, rozliczanie z ZUS, podstawy prawa podatkowego
i rozliczanie z US, szkolenie z podstaw marketingu, sporządzania biznes planu, podstawy prawa cywilnego, prawa pracy, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, BHP w firmie, i inne)
• doradztwo specjalistyczne (m.in. prawne, księgowe)
• wsparcie mentorskie

Jak się zgłosić?
- informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy zostaną zamieszczone już w połowie grudnia na stronie Projektu – www.jmm.net.pl/klasabiznes
- w formularzu trzeba będzie opisać pomysł na własną firmę wraz z podaniem kosztów jej uruchomienia i złożyć go w Urzędzie w Dębnicy Kaszubskiej (pokój nr 2)

Szczegóły na temat projektu: www.jmm.net.pl/klasabiznes.pl

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo