Aktualności

Gminne Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Główczycach

Drukuj

P5120052W połowie maja 2017 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Gminnego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, które mieści się w budynku szkoły przy ulicy Kościuszki w Główczycach. Centrum powstało w ramach realizacji projektu pn. „Zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół z terenu gminy Główczyce” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i jest odpowiedzią na potrzeby ok. 25% uczniów szkół z terenu naszej gminy.

Czytaj więcej...

W naszej kasie zapłacisz kartą

Drukuj

DSC00008

 

Informujemy, iż od 22 maja 2017 roku w kasie Urzędu Gminy w Główczycach opłat można dokonywać za pośrednictwem kart płatniczych.

 

 

 

KONKURS „PIĘKNA WIEŚ” 2017

Drukuj

DSC 1079Informujemy, że dniu 28 kwietnia 2017r., Zarządzeniem nr 37/2017 Wójt Gminy Główczyce zatwierdził Regulamin II Gminnego konkursu „Piękna Wieś” w 2017 roku.
Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:
- prywatna posesja mieszkalna,
- wieś.

 

Czytaj więcej...

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Drukuj

FlorianZ okazji Dnia Strażaka życzymy wszystkim strażakom, zawodowym i ochotnikom dużo zdrowia, pomyślności i wytrwałości w tej trudnej służbie. Niech podejmowane działania przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań w dziele humanitarnej służby ludziom, w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.


         Przewodniczący Rady Gminy        Wójt Gminy Główczyce

 

 

 

Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Drukuj

herbWójt Gminy Główczyce informuje, że od dnia 18 kwietnia 2017 roku rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Czytaj więcej...

Realizacja projektu "Zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół z terenu gminy Główczyce"

Drukuj

13W fazę bezpośredniej realizacji wszedł projekt edukacyjny pn. ”Zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół z terenu gminy Główczyce”. W szkołach powstały tematyczne sale przedmiotowe- laboratoria, które w większości są już wyposażone w najnowsze pomoce dydaktyczne. W Główczyckiej podstawówce powstała sala przyrodnicza, a w gimnazjum laboratorium chemiczne. W szkołach w Pobłociu i Stowięcinie gabinety biologiczne, a w Żelkowie sala matematyczno-przyrodnicza. We wszystkich szkołach sale do nauki języka angielskiego zostały wyposażone w nowoczesne zestawy do nauki przedmiotu. Lekcje wynikające z ramowego planu zajęć prowadzone są z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy, a dodatkowe godziny lekcyjne zostały wzbogacone o doświadczenia, eksperymenty i zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Dodatkowo dwa razy w semestrze na zajęcia zaproszeni zostaną specjaliści z instytucji zewnętrznych. Grupa 56 uczniów uczestnicząca w zajęciach dodatkowych w wakacje wyjedzie na pięciodniowy obóz naukowy. 15% uczniów klas I-III, osiągających najlepsze wyniki z języka angielskiego, weźmie udział trzydniowym obozie językowym, w trakcie którego porozumiewać się będą w języku angielskim.

Czytaj więcej...

Realizujemy projekt "Zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół z terenu gminy Główczyce"

Drukuj

W fazę bezpośredniej realizacji wszedł z kolei projekt edukacyjny pn. ”Zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół z terenu gminy Główczyce”. W szkołach powstały tematyczne sale przedmiotowe- laboratoria, które w większości są już wyposażone w najnowsze pomoce dydaktyczne. W Główczyckiej podstawówce powstała sala przyrodnicza, a w gimnazjum laboratorium chemiczne. W szkołach w Pobłociu i Stowięcinie gabinety biologiczne, a w Żelkowie sala matematyczno-przyrodnicza. We wszystkich szkołach sale do nauki języka angielskiego zostały wyposażone w nowoczesne zestawy do nauki przedmiotu. Lekcje wynikające z ramowego planu zajęć prowadzone są z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy, a dodatkowe godziny lekcyjne zostały wzbogacone o doświadczenia, eksperymenty i zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Dodatkowo dwa razy w semestrze na zajęcia zaproszeni zostaną specjaliści z instytucji zewnętrznych. Grupa 56 uczniów uczestnicząca w zajęciach dodatkowych w wakacje wyjedzie na pięciodniowy obóz naukowy. 15% uczniów klas I-III, osiągających najlepsze wyniki z języka angielskiego, weźmie udział trzydniowym obozie językowym, w trakcie którego porozumiewać się będą w języku angielskim.

Galeria zdjęć


W obiekcie gimnazjum w Główczycach powstało Gminne Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie dyrektorzy szkół kierują dzieci wymagające pomocy psychologicznej i terapeutycznej. W centrum mieści się m.in. sala terapii sensorycznej. Na taką terapię dotychczas dzieci czekały nawet rok czasu. Szacujemy, iż w efekcie realizacji zajęć terapeutycznych u min. 90% dzieci uda się wyeliminować lub zniwelować dysfunkcje.
W celu rzetelnej realizacji zadań projektowych ze szkoleń przygotowujących do nauczania innowacyjnymi i kreatywnymi metodami nauczania z wykorzystaniem TIK, skorzystali nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego, prowadzący zajęcia w ramach projektu.
Projekt zakłada zwiększenie średniej ocen ucznia oraz lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

 

Ćwiczenia jednostek OSP z terenu Gminy Główczyce

Drukuj

6W dniu 24 marca 2017 roku na terenie gminy Główczyce przeprowadzone zostały ćwiczenia przeciwpożarowe dla wszystkich jednostek OSP z terenu gminy. Organizator ćwiczeń, Wójt Gminy Główczyce, postanowił sprawdzić możliwości alarmowania strażaków ochotników za pomocą wdrożonych systemów powiadamiania oraz możliwości prowadzenia działań ratunkowych przez jednostki OSP.

Czytaj więcej...

Nowy plan sieci publicznych szkół w związku z wprowadzaną reformą systemu oświaty

Drukuj

P3230058

Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018, czyli od września 2017 r. Wówczas uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej rozpoczną naukęw klasie VII szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym wygaszanie gimnazjów – nie będzie prowadzona rekrutacja do gimnazjum, a dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe staną się ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Ustawodawca dał organom prowadzącym gimnazja możliwość wygaszenia ich. Z takiej właśnie możliwości skorzystała Gmina Główczyce.

Czytaj więcej...

Załóż działalność gospodarczą

Drukuj

Zachęcamy mieszkańców naszej gminy, którzy ukończyli 30 rok życia, do udziału w projekcie Klasa Biznes. W ramach realizacji projektu uczestnicy objęci zostaną opieką doradczą, szkoleniową oraz finansową. Wsparcie przeznaczone jest dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. Nabór uczestników trwa tylko do 31 marca- skorzystaj, a zyskasz:

Czytaj więcej...

Podkategorie

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo