Aktualności

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Główczyce

Drukuj

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Uchwały Nr XXII/193/2016 Rady Gminy Główczyce z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Główczyce w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Główczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Główczyce polegającego na wsparciu finansowym sportu w 2017 roku w zakresie piłki nożnej na poziomie klasy A i okręgowej.

Szczegółowe informacje: Zarządzenie nr 67/2017 Wójta Gminy Główczyce z dnia 30 sierpnia 2017r.

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo